Välkommen till Hörnefors Båtklubb

Ordförande                 Tommy Udd             070-351 60 35     tommy.udd20@gmail.com   

Kassör                        Ronja Halling          070-6010221

Sekreterare                 Mats Degerfalk      076-1304931      

Ledamot/Hamnfogde   Mårten Norén     070-3559665

Ledamot                      Matias Carlsson/Östensson  072-2066914

Suppl                           Mikael Karlsson       070-5237450

Suppl                          Fredrik Röst                           070-6858382

Revisorer                   Martin Hörnqvist       

                                  Per Fredriksson

Rev suppl                  Seja Köningsson

Festkomitté               Tommy Udd och Rolf Stenvall

Vattengruppen          Rolf Stenvall 070-2090267 Gunnar Hedlund

Kontakt Arbetsgrupp öarna Tommy Udd 070-3516035