Välkommen till Hörnefors Båtklubb

Avgifter 2022

Avgifter: 
Ny medlem 2000 kr
Kajplats 2000 kr

Y-bom 4.5 meter 2000 kr för hyra av y-bommen
Y-bom 6 meter + 2000 kr för hyra av y-bommen

Y-bom 8 meter + 2000 kr för hyra av y-bommen

Medlemsavgifter per år 200 kr
Båtplatsavgift  per år 750 kr / eller 1025 kr beroende stl på båten.

Avgifter båthus per år 100 kr
Vimpel 100 kr

Vid urträde ur föreningen får man inte tillbaka några pengar.